Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Giải tích

SỐ PHỨC giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Số phức được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 51 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Số phức có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 78 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN ...

CHUYÊN ĐỀ MŨ – LÔGARIT giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Chuyên đề mũ - lôgarit được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 63 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Chuyên đề mũ - lôgarit có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

KHẢO SÁT HÀM SỐ giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Khảo sát hàm số được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 61 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Khảo sát hàm số có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

BÀI TẬP ỨNG DỤNG THỰC TẾ giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Ứng dụng thực tế được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 167 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Ứng dụng thực tế có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO GIẢI TÍCH 12 giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Trắc nghiệm Giải Tích 12 được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 174 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Trắc nghiệm Giải Tích 12 có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Giải tích 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Tài liệu gồm lớp bài toán về ứng dụng thực tế của nguyên hàm - tích phân, tài liệu gồm khoảng 40 bài tập được giải chi tiết nằm trong nội dung chương trình bài 3, chương 3, giải tích 12. Đây là dạng toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi THPT QG. Tài liệu có hướng dẫn...

SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Tài liệu gồm lớp bài toán về sự đồng biến và nghịch biến của hàm sốthuộc phần nội dung Bài 1, Chương 1, Giải Tích 12. Đây là dạng toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi THPT QG. Tài liệu có hướng dẫn giải chi tiết và phân tích cụ thể. Học sinh có thể tự học với...