Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Lượng giác

LƯỢNG GIÁC 11 – tài liệu tự học

Tài liệu LƯỢNG GIÁC 11 - tài liệu tự học dành cho các bạn học sinh tự học chương trình lượng giác 11. Tài liệu gồm 31 trang đủ các dạng toán lượng giác, phù hợp với việc tự học của các bạn. Các bạn down tài liệu về và tự làm bài tập. Nếu thắc mắc câu nào có thể...

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP giải chi tiết – HUỲNH ĐỨC KHÁNH

Tài liệu Phương trình lượng giác thường gặp giải chi tiết - Huỳnh Đức Khánh do thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn  gồm 26 trang, được biên soạn công phu và đầy đủ các dạng toán. Tuyển chọn đầy đủ dạng lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có giải chi tiết chủ đề Phương trình lượng giác thường gặp có đáp án...

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN giải chi tiết – HUỲNH ĐỨC KHÁNH

Tài liệu Phương trình lượng giác cơ bản giải chi tiết - Huỳnh Đức Khánh do thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn  gồm 9 trang, được biên soạn công phu và đầy đủ các dạng toán. Tuyển chọn đầy đủ dạng lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có giải chi tiết chủ đề Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án...

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC giải chi tiết – HUỲNH ĐỨC KHÁNH

Tài liệu Tích vô hướng giải chi tiết - Huỳnh Đức Khánh do thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn  gồm 27 trang, được biên soạn công phu và đầy đủ các dạng toán. Tuyển chọn đầy đủ dạng lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có giải chi tiết chủ đề Tích vô hướng  có đáp án và lời giải chi tiết trong...

CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC giải chi tiết – CÔNG PHÁ TOÁN 2

Tài liệu Chuyên đề lượng giác giải chi tiết - Công phá toán 2   gồm 115 trang, được biên soạn công phu và đầy đủ các dạng toán. Tuyển chọn đầy đủ dạng lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có giải chi tiết chủ đề Lượng giác có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán...

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Phương trình lượng giác cơ bản được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 61 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề phương trình lượng giác có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD...

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI SIN VÀ COSIN giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Phương trình bậc nhất đối với sin và cosin được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 58 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề phương trình lượng giác có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL ...

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 59 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề phương trình lượng giác có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.   CLICK ĐÂY ĐỂ XEM...

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC GIẢI CHI TIẾT – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Hàm số lượng giác giải chi tiết được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 58 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề hàm số lượng giác  có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1. Phần 1. Lý thuyết Phần 2. Bài tập trắc nghiệm...