Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Phép biến hình

CHUYÊN ĐỀ PHÉP DỜI HÌNH, PHÉP ĐỒNG DẠNG giải chi tiết – CÔNG PHÁ TOÁN

Tài liệu Chuyên đề Phép dời hình, phép đồng dạng giải chi tiết - Công phá toán 2   gồm 70 trang, được biên soạn công phu và đầy đủ các dạng toán. Tuyển chọn đầy đủ dạng lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có giải chi tiết chủ đề Phép dời hình, phép đồng dạng có đáp án và lời...