Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Tổ hợp - Xác Suất

QUY TẮC ĐẾM giải chi tiết – HUỲNH ĐỨC KHÁNH

Tài liệu Quy tắc đếm giải chi tiết - Huỳnh Đức Khánh do thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn  gồm 11 trang, được biên soạn công phu và đầy đủ các dạng toán. Tuyển chọn đầy đủ dạng lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có giải chi tiết chủ đề Quy tắc đếm  có đáp án và lời giải chi tiết trong...

CHUYÊN ĐỀ TỔ HỢP, XÁC SUẤT giải chi tiết – CÔNG PHÁ TOÁN

Tài liệu Chuyên đề tổ hợp xác suất giải chi tiết - Công phá toán 2   gồm 63 trang, được biên soạn công phu và đầy đủ các dạng toán. Tuyển chọn đầy đủ dạng lý thuyết, các câu hỏi và bài tập có giải chi tiết chủ đề tổ hợp xác suất có đáp án và lời giải chi tiết trong...

XÁC SUẤT giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Xác suất được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 20 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Xác suất có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

PHƯƠNG TRÌNH TỔ HỢP, CHỈNH HỢP giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Phương trình tổ hợp, chỉnh hợp được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 20 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Phương trình tổ hợp, chỉnh hợp có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word...

NHỊ THỨC NEWTƠN giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Nhị thức Newtơn được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 35 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Nhị thức Newtơn có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

QUY TẮC ĐẾM giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Quy tắc đếm được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 17 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Quy tắc đếm có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 35 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download...