Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Toán 12

MẶT TRÒN XOAY giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Mặt tròn xoay  được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 65 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Mặt tròn xoay có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXYZ giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Hình học tọa độ Oxyz  được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 54 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Hình học tọa độ Oxyz có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

ĐA DIỆN, NÓN, TRỤ, CẦU giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Đa diện, nón, trụ, cầu  được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 63 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Đa diện, nón, trụ, cầu có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

SỐ PHỨC giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Số phức được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 51 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Số phức có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 78 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN ...

CHUYÊN ĐỀ MŨ – LÔGARIT giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Chuyên đề mũ - lôgarit được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 63 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Chuyên đề mũ - lôgarit có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

KHẢO SÁT HÀM SỐ giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Khảo sát hàm số được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 61 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Khảo sát hàm số có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

BÀI TẬP ỨNG DỤNG THỰC TẾ giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Ứng dụng thực tế được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 167 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Ứng dụng thực tế có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Toán 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO GIẢI TÍCH 12 giải chi tiết – ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

Tài liệu Trắc nghiệm Giải Tích 12 được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông gồm 174 trang tuyển chọn các câu hỏi và bài tập chủ đề Trắc nghiệm Giải Tích 12 có đáp án và lời giải chi tiết trong chương trình Giải tích 12. CLICK ĐÂY ĐỂ XEM FULL  Download word DOWNLOAD TRỌN BỘ TOÁN  - ĐVĐ

BÀI TOÁN HAY: CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ

Đây là dạng toán hay, thường gặp trong các đề thi THPT Quốc Gia. chiasechat.com giới thiệu với các bạn tài liệu học tập chất lượng của dạng toán này. Với tài liệu này các bạn có thể tự học một cách hiệu quả, làm chủ dạng toán hay này. Các bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây:...
12