Chúng tôi có - Bạn sẽ có
Chúng tôi biết- Bạn sẽ biết

Toán 12

ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Tài liệu gồm lớp bài toán về ứng dụng thực tế của nguyên hàm - tích phân, tài liệu gồm khoảng 40 bài tập được giải chi tiết nằm trong nội dung chương trình bài 3, chương 3, giải tích 12. Đây là dạng toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi THPT QG. Tài liệu có hướng dẫn...

SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Tài liệu gồm lớp bài toán về sự đồng biến và nghịch biến của hàm sốthuộc phần nội dung Bài 1, Chương 1, Giải Tích 12. Đây là dạng toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi THPT QG. Tài liệu có hướng dẫn giải chi tiết và phân tích cụ thể. Học sinh có thể tự học với...