Search
Close this search box.

Biển cấm rẽ trái có được quay đầu xe không?

Với sự thay đổi của các Quy chuẩn báo hiệu đường bộ trong những năm gần đây, rất nhiều tài xế vẫn chưa rõ về biển cấm rẽ trái có được quay đầu xe không?

Để giải đáp cho quy định này, bạn hãy tìm hiểu Quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải dưới đây.

Từ ngày 01/11/2016, quy định cấm rẽ trái là cấm quay đầu xe

Từ ngày 01/11/2016 biển cấm rẽ trái thì được phép quay đầu

Từ ngày 01/11/2016 biển cấm rẽ trái thì được phép quay đầu

“Biển cấm rẽ trái có được quay đầu không?” Tại Quy chuẩn QCVN 41:2021/BGTVT, trước ngày 01/11/2016 những người tham gia giao thông phải chấp hành những quy định về báo hiệu đường bộ:

 • Để báo cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau phải đặt biển báo số 123a “cấm rẽ trái” hoặc biển số 123b “cấm rẽ phải”. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới, thô sơ rẽ sang trái hoặc phải, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
 • Đối với trường hợp đã đặt biển cấm rẽ trái thì các loại xe cơ giới hoặc thô sơ sẽ không được phép quay đầu xe.

=> Kết luận: Từ ngày 01/11/2016, quy chuẩn có hiệu lực cấm rẽ trái là cấm quay đầu xe.

Từ ngày 01/11/2016 đến nay, quy định cấm rẽ trái vẫn được quay đầu xe

“Biển cấm quay đầu có được rẽ trái không?” Theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT ban hành tại QCVN 41:2021/BGTVT từ ngày 01/11/2016 đã có hiệu lực.

Quy chuẩn này quy định về biển báo cấm rẽ như sau:

 • Để báo cấm rẽ phải hoặc rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau phải đặt biển báo số P.123a “cấm rẽ trái” hoặc biển số P.123b “cấm rẽ phải”. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.
 • Biển có hiệu lực cấm các loại xe thô sơ, cơ giới rẽ sang phải hoặc trái trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Với Quy chuẩn này, quy định cấm rẽ trái không còn giá trị cấm các phương tiện quay đầu. Hơn nữa, quy chuẩn này cũng đề cập đến một số biến cấm rẽ trái dành cho xe ô tô với khái niệm “cấm ô tô rẽ trái là cấm luôn quay đầu”.

=> Kết luận: Từ ngày 01/11/2016 đến này, quy chuẩn có hiệu lực từ khi gặp biển cấm rẽ trái, tài xế được phép quay đầu xe.

Từ ngày 01/07/2020, biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn mới

Biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn mới

Biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn mới

Từ ngày 01/07/2020, Quy chuẩn 41/2016 chính thức có hiệu lực. Những người điều khiển phương tiện giao thông phải áp dụng quy định về báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT.

Quy chuẩn được quy định như sau:

 • Để báo cấm rẽ phải hoặc rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau, đặt biển số P.123a “Cấm rẽ trái” hoặc biển số P.123b “Cấm rẽ phải”. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.
 • Biển có hiệu lực cấm các loại xe thô sơ, xe cơ giới rẽ sang trái hoặc phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

=> Kết luận: Từ 01/7/2020, gặp biển cấm rẽ trái hay cấm rẽ phải vẫn được phép quay đầu xe.

Khi gặp biển cấm rẽ trái có cấm quay đầu xe không? Người tham gia giao thông có thể quay đầu xe hoặc đi thẳng hoặc đi theo biển chỉ dẫn hướng đi thích hợp mà cơ quan chức năng đặt trước khi đặt biển cấm rẽ.

Các loại biến cấm theo quy chuẩn hiện hành có thể bạn chưa biết

Các loại biển hiệu lái xe cần ghi nhớ

Các loại biển hiệu lái xe cần ghi nhớ

 • Biển 124a cấm tất cả các phương tiện quay đầu.
 • Biển 124b cấm ôtô quay đầu.
 • Biển 124c cấm tất cả các phương tiện rẽ trái và quay đầu.
 • Biển 124c cấm tất cả các phương tiện rẽ trái và quay đầu.
 • Biển 124d cấm tất cả các phương tiện rẽ phải và quay đầu.
 • Biển 124e cấm ôtô rẽ trái và quay đầu.
 • Biển 124f cấm ôtô rẽ phải và quay đầu.

Cấm quay đầu có được rẽ trái không?” Mặc dù, cấm rẽ trái vẫn được quay đầu xe là quy định đã được cập nhật cách đây hơn 03 năm, tuy nhiên trên thực tế nhiều người vẫn chưa biết đến quy định này.