Search
Close this search box.

Tại Phụ Nữ Ngày Mới, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân cũng như sự tin tưởng khi khách hàng mua hàng thông qua chính sách bảo mật tại trang web https://phunungaymoi.net.

Khách hàng có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang web https://phunungaymoi.net và cung cấp thông tin cá nhân (như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, câu hỏi yêu cầu) khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm của Phụ Nữ Ngày Mới để chúng tôi liên hệ xác nhận và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Phụ Nữ Ngày Mới chỉ thu thập và lưu trữ thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng. Thông tin này chỉ được sử dụng theo phạm vi và mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin này.

Nếu quý khách có ý kiến đóng góp, vui lòng gửi email đến phunungaymoi7998@gmail.com. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe những ý kiến đóng góp từ quý khách hàng.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Phụ Nữ Ngày Mới cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, thu thập từ trang web, để bán hoặc trao đổi cho bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để phục vụ các mục đích sau đây:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng nội bộ trong cửa hàng Phụ Nữ Ngày Mới với những mục đích được nêu rõ trong Chính sách Bảo mật thông tin này.

Quý khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật và theo dõi mọi hoạt động sử dụng dịch vụ và thông tin cá nhân khi đã gửi liên hệ và sử dụng hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng cũng có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho trang web https://phunungaymoi.net khi phát hiện các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, hoặc vi phạm bảo mật, bao gồm giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba, để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Khi quý khách tạo tài khoản trên trang web https://phunungaymoi.net, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

Những thông tin trên được thu thập với mục đích sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Khi quý khách hàng tạo tài khoản trên trang web https://phunungaymoi.net, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để gửi các thông tin tiếp thị. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang web. Tại đó, quý khách có thể xem và theo dõi đầy đủ thông tin liên quan đến đơn hàng đã hoàn tất cũng như quản lý thông tin cá nhân của mình.

Bên cạnh đó, quý khách hàng cần đảm bảo rằng việc cung cấp thông tin là chính xác và duy trì tính bí mật, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của phunungaymoi.net.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web https://phunungaymoi.net được Phụ Nữ Ngày Mới cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Phụ Nữ Ngày Mới. Phụ Nữ Ngày Mới cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và một số hoạt động cần thiết như sau:

Thay đổi của Chính sách Bảo mật thông tin

Phụ Nữ Ngày Mới có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật thông tin bất kỳ lúc nào và mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web https://phunungaymoi.net.